Ruilen of teruggeven

Bent u niet tevreden over uw aanschaf bij MegaX? Bij MegaX is ruilen geen probleem! Liever de waarde van het aankoopbedrag terug? Geen enkel probleem! Ook bij online bestellingen is ruilen altijd mogelijk, binnen 14 dagen na ontvangst van de producten op vertoon van een aankoopbewijs c.q orderbevestiging en in ongeschonden originele verpakking (indien redelijkerwijs mogelijk).

"Sealed NoR" (Hygiënisch verzegelt) hygiëne artikel Haal dit artikel pas uit de verpakking als u zeker weet dat u de juiste keuze hebt gemaakt. Als het artikel uitgepakt is geweest komt het vanwege hygiënische redenen niet meer in aanmerking voor ruilen of retourneren.

Hoe werkt het

In overeenstemming met de wet kopen op afstand en de keurmerk-code stichting Webshop keurmerk kunt u uw zending binnen 14 werkdagen na ontvangst zonder opgave van reden retourneren waarbij het reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen aan u zal worden gecrediteerd. U kunt uitsluitend onder geldende voorwaarden retourneren.

''De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.''

U kunt gebruik maken van het modelformulier ontbinding / herroeping op deze pagina te downloaden.

U dient alvorens te retourneren hierover contact met ons op te nemen voor het aanmelden en verkrijgen van een RMA-nummer.

U kunt uw RMA-nummer uitsluitend aanvragen per e-mail gericht aan : klantenservice@megax.nl

Telefonische navraag is niet mogelijk.

Zonder voorafgaand contact kunnen wij uw retourzending niet in ontvangst nemen.

De verzendkosten voor een retourzending komen voor uw rekening.

U kunt alleen daadwerkelijk gebruik maken van uw herroepingsrecht binnen veertien dagen indien de betreffende goederen compleet en onbeschadigd geretourneerd worden, liefst zoveel mogelijk in of met de originele verpakking. Herroeping is ook mogelijk indien de goederen niet compleet en/of beschadigd zijn, maar alsdan zal de aanbieder in redelijkheid moeten worden vergoed voor de schade en/of het niet compleet zijn.

Van deze producten welke niet meer als volwaardig of nieuw kunnen worden verkocht zullen wij

een derde van het aankoopbedrag in mindering brengen.

U dient megax onlinestore (de leverancier) na de afkoelingsperiode en bij een gebleken gebrek of onjuist geleverd product eerst een redelijke gelegenheid te gunnen alsnog het juiste product te leveren. 

Artikelen die speciaal op bestelling voor u zijn gemaakt vallen onder maatwerk. 

Maatwerk en artikelen onder de bepaling "Sealed NoR" (Hygienisch verzegelt) vallen buiten het retourrecht

tenzij anders overeengekomen.